Katastarska Područja | Istra


Istra je multietnička, multikulturalna i višejezična zajednica koja priznaje i štiti slobodu govora građana i štiti dostojanstvo pojedinca. Regija u Istri je prostor u kojem svaki građanin i zajednica ima potpuno pravo izražavanja, poštivanja, sigurnosti i razvoja društvene, etničke, vjerske, kulturne, političke i jezične slobode i svijesti, Istra je prostor koji, poštujući jedinstvenost i cjelovitost Republike Hrvatske, a posebno cjelovitost njezinih granica, teži regionalnoj samoupravi i prekograničnoj suradnji.

Administrativno je Istarska županija podijeljena na 41 teritorijalnu jedinicu lokalne samouprave: 10 gradova i 31 općinu.

Gradovi su: Buje, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan. Općine su: Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Fažana, Funtana, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir – Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveti Lovreč, Sveta Nedelja, Sveti Petar u šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj.

Istarska županija obuhvaća 10 gradova:


Istarska županija obuhvaća 31 općinu:


Compare listings

Compare

Vista Pro

 

© 2022 - 2023 VISTA PRO NETWORK Ltd.

Sva prava pridržana, fotografije se ne smiju reproducirati

u bilo kojem obliku bez našeg pismenog dopuštenja.